ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಗಾರರು & ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು

ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಗಾರರು & ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು

ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು
ಎಂ . ಎಸ್ , ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ
ಬಾಲ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಗಂಗುಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್
ಆರ್‌.ಕೆ . ಶ್ರೀಕಂಠನ್ ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರ
 ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿ

Leading Karnataka Musicians & Leading Hindustani Musicians

Output Devices for All Competitive Exams Important Notes

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *