ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಷಣ ಹೀಗಿರಲಿ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಷಣ ಹೀಗಿರಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವೇ ಮತ್ತು…

HMT Machine Tools Ltd Recruitment Notification Various Vacancies Offline 2019

Latest Jobs Link:- Karnataka Diploma Admission 2019-20 | Directorate of Technical Education Admission Air India Recruitment…

ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

Name Of The Department                   :      UPSC Published Date             …

mouseover move Diploma  Project

mouseover move Diploma  Project <!——Pro.Name:- Author:- Reg.No:———> <html> <head> <title> Stacking Elements </title> <h1 align=center>Sample OutPut. </h1>…

xml Diploma project work

xml Diploma project work < ——————- Patient.xml —————— >   <?xml-stylesheethref=”hospital.xsl” type=’text/xsl’?> <patients> <patient> <name> Name:…

ಸೆಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೆಂಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ | 120 ಹುದ್ದೆಗಳು

ಸೆಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೆಂಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ , ಸೆಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೆಂಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ  ಖಾಲಿ ಇರುವ 120 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು…

ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ 329 ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ. ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ…

Kannada Competitive Exams Important Question And Answers Part – 8

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು Kannada Competitive Exams Important Question And Answers…

A to Z Letter Tiranga Image Independence Day HD Images Whatsapp and Facebook Status

A to Z Letter Tiranga Image Independence Day HD Images Whatsapp and Facebook Status A to…

New Style Tiranga Wallpaper Photos Independence Day Pictures Z Letter

New Style Tiranga Wallpaper Photos Independence Day Pictures Z Letter New Style Tiranga Wallpaper Photos Independence…